Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 56/7/2002 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. św. Marcina Filipa i ul. Morgowej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

56/7/2002

Nr Uchwały

XX/16/2004

Data uchwalenia

16.03.2004 r.

Treść dokumentu

Zobacz