Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 194/6/2010 w rejonie ul. Zagłoby w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

194/6/2010

Nr Uchwały

XXX/571/2012

Data uchwalenia

27.03.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz