Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 131/2/2006 przy ul. Olbrachta w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

131/2/2006

Nr Uchwały

XXXII/624/2012

Data uchwalenia

24.04.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz