Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

176/3/2009

Nr Uchwały

XXVI/499/2012

Data uchwalenia

26.01.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz