Zmiana Nr 158/13/2007, uchwalonego z wyłączeniem części oznaczonej konturem ABCDEFG, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 49/8/2001 „Czekaj – Północ” w rejonie ul. Dołowej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

158/13/2007

Nr Uchwały

XXXII/528/2008

Data uchwalenia

29.04.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz