Plan ogólny miasta Rzeszowa – informacja

Drodzy Mieszkańcy,

W związku ze zmianami prawa w zakresie planowania przestrzennego w dniu 28 maja 2024 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa.

Plan ogólny to dokument planistyczny obejmujący obszar całego miasta. Jest to akt prawa miejscowego, który będzie stanowił podstawę do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny będzie przygotowywany przez miejskich urbanistów, aby pomimo zmian ustawowych zachować ciągłość wydawania dokumentów planistycznych (np. miejscowe plany) oraz decyzji administracyjnych (decyzja o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę).

Plan ogólny, jak każdy dokument będzie podlegał zmianom. Zmianom wynikającym z ciągłego i szybkiego rozwoju Naszego Miasta.

Zmiany w planowaniu przestrzennym, wprowadzone przez Państwo dotyczą wszystkich gmin w Polsce. Główne cele reformy planowania przestrzennego to:

  • ułatwienie gminom prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej
  • inwestowania przy jednoczesnej ochronie cennych terenów
  • zintegrowany plan inwestycyjny (podstawa współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami)
  • cyfryzacja i dostępność dokumentów planistycznych
  • powiązanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego.

Mając na uwadze duże zmiany w planowaniu przestrzennym Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do zapoznania się materiałami https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nasze-dzialania

Poniżej przedstawiamy schemat możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, w trybie dotychczasowym oraz zmian, jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r.

Pierwszym etapem prac nad Planem ogólnym będzie zbieranie wniosków. Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje po ogłoszeniu terminu przez Prezydenta Miasta w specjalnym ogłoszeniu.

Wnioski złożone w innym terminie niż termin, który zostanie wskazany przez Przez Prezydenta Miasta nie zostaną rozpatrzone ze względów formalnych.