Aktualności

Osiedle Pogwizdów Nowy – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na tle projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Czytaj więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Decydujemy o przyszłości Rzeszowa – dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Tożsamość zapisana w krajobrazie kulturowym miasta – dr inż. arch. Maria Dankowska Studium na miarę wyzwań XXI wieku – dr hab. inż. Renata Giedych Czy zielona infrastruktura łączy Rzeszów, czy dzieli? – dr inż. arch. Jacek Godlewski Rzeszów zrównoważonym środowiskiem miejskim – dr inż. […]

Czytaj więcej

Komunikat

Szanowni Państwo, mając na uwadze Państwa komfort, jak i jakość udzielanych informacji uprzejmie proszę o kontakt z projektantami BRMR drogą mailową. Odpowiedzi na pytania pisemne udzielane są niezwłocznie. Odpowiedzi na pytania telefoniczne udzielane będą od 1 marca 2022 roku w środy każdego tygodnia (w przypadku ustawowo wolnego dnia przypadającego na środę w dniu następnym). Środy […]

Czytaj więcej

Zakończenie procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Szanowni Państwo, w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach i dyskusjach nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Równocześnie informujemy, że uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca transmisji na żywo z dyskusji publicznej na temat Studium

ZAPRASZAMY Państwa na kolejną dyskusję publiczną dotyczącą projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się 30 czerwca o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów Jednocześnie informujemy, że udostępniona będzie transmisja na żywo na portalu społecznościowym Facebook: […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.                 W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, […]

Czytaj więcej

Prezentacja z dyskusji publicznej z dnia 30.05.2022 r. nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z prezentacją z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie nowego Studium, która odbyła się w dniu 30 maja 2022r. O terminie kolejnej dyskusji publicznej poinformujemy wkrótce. PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ

Czytaj więcej

Zagospodarowanie osiedli administracyjnych Rzeszowa w projekcie Studium

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z prezentacją zawierającą porównanie obecnego zagospodarowania poszczególnych osiedli Rzeszowa z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną. PREZENTACJA Porównanie zainwestowania terenów na osiedlach Rzeszowa w 2021 r. z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną 2045 r.

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa do publicznego wglądu

Czytaj więcej

Elektroniczny formularz składania uwag

Dla Państwa wygody uruchamiamy elektroniczny formularz składania uwag do projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który od tej chwili będzie nam towarzyszył w procesie planistycznym. Dostępny jest on na platformie VOXLY pod adresem: www.voxly.pl Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia już w trakcie wyłożenia projektu Studium. Narzędzie ułatwia: – przeglądanie mapy Studium – […]

Czytaj więcej