Informacja dotycząca ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa, na stronie biura zostały umieszczone najważniejsze informacje dotyczące nowego dokumentu planistycznego, formularza i terminów składania wniosków.

Aktualności oraz najważniejsze informacje będą umieszczane w zakładce Plan Ogólny na stronie Biura.