Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 – I „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 – I „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 – I „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. MATERIAŁY DO POBRANIA – dostępne w dniach od 20 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Baranówka, Miłocin oraz Generała Andersa

W dniu 15 października 2021 r. w Sali Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Osmeckiego 51, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami,w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 20.10.2021 i 21.10.2021

20 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Staroniwa i osiedla Zawiszy na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Staroniwskiej 55. mieszkańców osiedla Zalesie i osiedla Matysówka na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka przy ulicy Matysowskiej 99. 21 października […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 18.10.2021 i 19.10.2021

18 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Kmity i osiedla Króla Stanisława Augusta, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Bohaterów 1. mieszkańców osiedla Słocina na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Słocina przy ulicy Paderewskiego 154. 19 października 2021 zapraszamy: mieszkańców […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Dąbrowskiego, Piastów
oraz Grota-Roweckiego

W dniu 15 października 2021 r w auli Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Hetmańskiej 38 odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Piastów, Grota Roweckiego oraz Dąbrowskiego, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. W czasie prezentacji, oraz po jej zakończeniu mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusję na tematy […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniu 15.10.2021

15 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedli: Śródmieście, Piastów, Grota-Roweckiego, Dąbrowskiego i Pułaskiego na na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Hetmańskiej 38. mieszkańców osiedli: Baranówka, Miłocin i Generała Andersa na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego 51.

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniu 15.10.2021

15 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedli: Śródmieście, Piastów, Grota-Roweckiego, Dąbrowskiego oraz Pułaskiego na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Hetmańskiej 38. mieszkańców osiedli: Baranówka, Miłocin oraz Generała Andersa na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego 51.

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Staromieście i osiedla 1000-lecia

W dniu 11 października 2021 r. w osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 29, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. W czasie konsultacji poruszone zostały  następujące zagadnienia: brak zieleni publicznej przy ul. Gromskiego; kolej aglomeracyjna w mieście; dywersyfikacja urzędów z […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 13.10.2021 oraz 14.10.2021

13 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Przybyszówka i osiedla Bzianka na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka przy ulicy Dębickiej 170. mieszkańców osiedla Wilkowyja i osiedla Pobitno na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno przy ulicy Konfederatów Barskich 43 […]

Czytaj więcej

Karty osiedli

Osiedle 1000-lecia Osiedle Staromieście Osiedle Miłocin Św. Huberta Osiedle Pogwizdów Nowy Osiedle Zwięczyca Osiedle Drabinianka Osiedle Pobitno Osiedle Wilkowyja Osiedle Przybyszówka Osiedle Bzianka Osiedle Mieszka I Osiedle Paderewskiego Osiedle Nowe Miasto Osiedle Dąbrowskiego Osiedle Pułaskiego Osiedle Śródmieście Osiedle Piastów Osiedle Grota Roweckiego Osiedle Generała Andersa Osiedle Baranówka Osiedle Miłocin Osiedle Słocina Osiedle Biała Osiedle Budziwój […]

Czytaj więcej