Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Staromieście i osiedla 1000-lecia

W dniu 11 października 2021 r. w osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 29, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

W czasie konsultacji poruszone zostały  następujące zagadnienia:

 1. brak zieleni publicznej przy ul. Gromskiego;
 2. kolej aglomeracyjna w mieście;
 3. dywersyfikacja urzędów z centrum miasta;
 4. przekształcenie terenów poprzemysłowe przy ul. Siemieńskiego;
 5. organizacja oraz problematyka wykupu nieruchomości pod inwestycję „Droga Południowa”;
 6. rewitalizacja osiedla Staromieście;
 7. dostępności do parków w ramach osiedli Staromieście oraz 1000-lecie;
 8. perspektywa utworzenia nowego terenu pod zieleń publiczną w ww, osiedlach;
 9. plany dla parku Jędrzejowiczów w kontekście zwrotu nieruchomości spadkobiercom;
 10. omówienie przekształceń terenów na osiedlu 1000-lecia;
 11. zmiana polityki transportowej, w szczególności w zakresie komunikacji rowerowej;
 12. ulepszenie powiązań osiedla 1000-lecia z centrum miasta.

Spotkanie  cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, wzięło w nim udział ponad 30 osób i trwało ponad 3 godziny.