Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 „Dworzec” w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie procedury

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 „Dworzec” w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 235/3/2012 „Prochownia” w rejonie ul. Bałtyckiej w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 335/2/2023 w rejonie ul. Nowe Wzgórze w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 334/1/2023 „Przybyszówka – Południe” w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 332/8/2022 przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 330/6/2022 w rejonie ul. O. Zagłoby w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 333/9/2022 „Dworskie Ogrody” w Rzeszowie

Czytaj więcej