Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 344/11/2023 „Zalew na rzece Wisłok” w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie procedury

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 344/11/2023 „Zalew na rzece Wisłok” w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 343/10/2023 „Wisłok Śródmiejski” w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 346/13/2023 „Przełom Strugu” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 347/14/2023 „Dolina Strugu” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 350/1/2024 pomiędzy: al. Armii Krajowej, ul. Niemierskiego, ul. Witolda i potokiem Młynówka w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 340/7/2023 przy Placu Dworcowym w Rzeszowie

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 339/6/2023 „Staroniwa – Południe – Dolinki” w Rzeszowie

Czytaj więcej