Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 343/10/2023 „Wisłok Śródmiejski” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Składanie wniosków

Nr planu

343/10/2023

Autor

BRMR

Osiedle

Śródmieście, Gen. Grota Roweckiego, Mieszka I, Nowe Miasto

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-1

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu