Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 349/16/2023 „Cisowy Park” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Przystąpienie

Nr planu

349/16/2023

Autor

BRMR

Osiedle

Staromieście

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny -ZU-1

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu