Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 347/14/2023 „Dolina Strugu” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Przystąpienie

Nr planu

347/14/2023

Autor

BRMR

Osiedle

Biała, Budziwój

Zespół projektowy

Zespół Urbanistyczny - ZU-1

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu