Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 348/15/2023 „Podwisłocznia Mała” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Składanie wniosków

Nr planu

348/15/2023

Autor

BRMR

Osiedle

Budziwój

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-1

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu