Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 328/4/2022 w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Świętokrzyskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Wyłożenie, dyskusja publiczna

Nr planu

328/4/2022

Autor

BRMR

Osiedle

Staroniwa, Zwięczyca, Zawiszy Czarnego

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-2

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

  Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

  Dokumenty

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

  Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wgladu

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  UZASADNIENIE DO PROJEKTU

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej (PDF)

  Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego