Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część 1 przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

267/4/2015

Nr Uchwały

LXIII/1470/2018

Data uchwalenia

28.08.2018 r.

Treść dokumentu

Zobacz