Zmiana Nr 289/1/2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

289/1/2017

Nr Uchwały

LIX/1369/2018

Data uchwalenia

22.05.2018 r.

Treść dokumentu

Zobacz