Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Uzgodnienia i opiniowanie

Nr planu

268/5/2015 - I

Autor

BRMR

Osiedle

Zalesie

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-3

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

  Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

  Dokumenty

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

   

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie – w części I

   

  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej (PDF)

  Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego