Plan ogólny

Informacja dotycząca ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa, na stronie biura zostały umieszczone najważniejsze informacje dotyczące nowego dokumentu planistycznego, formularza i terminów składania wniosków. Aktualności oraz najważniejsze informacje będą umieszczane w zakładce Plan Ogólny na stronie Biura.

Czytaj więcej

Plan ogólny miasta Rzeszowa – informacja

Drodzy Mieszkańcy, W związku ze zmianami prawa w zakresie planowania przestrzennego w dniu 28 maja 2024 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa. Plan ogólny to dokument planistyczny obejmujący obszar całego miasta. Jest to akt prawa miejscowego, który będzie stanowił podstawę do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj więcej