Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo, mając na uwadze Państwa komfort, jak i jakość udzielanych informacji uprzejmie proszę o kontakt z projektantami BRMR drogą mailową. Odpowiedzi na pytania pisemne udzielane są niezwłocznie. Odpowiedzi na pytania telefoniczne udzielane będą od 1 marca 2022 roku w środy każdego tygodnia (w przypadku ustawowo wolnego dnia przypadającego na środę w dniu następnym). Środy […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. W. Kopisto w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. mjr W. Kopisto w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 325/1/2022 po północno-zachodniej stronie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonr 325/1/2022 po północno-zachodniej stronie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie orazo przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z […]

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o Studium – spotkania z Radnymi Miasta Rzeszowa

Zakończyliśmy kolejny etap spotkań w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”, których celem było zapoznanie Radnych z kierunkami zmian zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, w szczególności z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną Studium. Aby umożliwić wszystkim Radnym udział w spotkaniach, odbyły się one w czterech terminach: 15 grudnia 2021 r., 11 stycznia 2022 r., 13 stycznia 2022 r., 18 […]

Czytaj więcej