Porozmawiajmy o Studium – spotkania z Radnymi Miasta Rzeszowa

Zakończyliśmy kolejny etap spotkań w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”, których celem było zapoznanie Radnych z kierunkami zmian zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, w szczególności z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną Studium.

Aby umożliwić wszystkim Radnym udział w spotkaniach, odbyły się one w czterech terminach:

  • 15 grudnia 2021 r.,
  • 11 stycznia 2022 r.,
  • 13 stycznia 2022 r.,
  • 18 stycznia 2022 r..

Omówiono szczegółowo strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, uwarunkowania które zadecydowały o jej formie, przedstawiono poszczególne elementy struktury takie jak podział miasta na strefy, obszary zagospodarowania, przewidziane dla nich wskaźniki zagospodarowania terenów oraz standardy urbanistyczne.