Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Prace projektowe

Nr planu

352/3/2024

Autor

BRMR

Osiedle

Baranówka, Miłocin

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-2

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu