Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r.- link do BIP  w formie tabeli – Załącznik nr 1, oraz uzasadnienia – Załącznik nr 2.

W celu ułatwienia Państwu korzystania z dokumentu, przygotowana została Instrukcja do tabeli Zarządzenia, dostępna zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Instrukcja do tabeli Zarządzenia – link

oraz krótka prezentacja zawierająca informacje dotyczące uwag, struktury zarządzenia i informacje kontaktowe – dostępna poniżej:

Prezentacja na temat rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Dodatkowo udostępniamy Państwu legendę do rysunku Studium, w celu ułatwienia odczytu zapisów tabeli.

Legenda Studium-link

W przypadku problemów i wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z Biurem poprzez pocztę mailową – po adresem uwagi_studium@brmr.erzeszow.pl lub telefonicznie. 

Odpowiedzi na Państwa maile i telefony będą realizowane w pierwszej kolejności. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość w przypadku zajętych chwilowo linii telefonicznych lub ich niedostępności z powodów natury technicznej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z chęcią pomożemy Państwu szybko odczytać rozpatrzenie złożonej uwagi.