Projekt

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY RYSUNEK – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA RYSUNEK INFORMACYJNY NR 1 – SYSTEM TRANSPORTOWY RYSUNEK INFORMACYJNY NR 2 – SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RYSUNEK INFORMACYJNY NR 3 – SYSTEM PRZYRODNICZO-KLIMATYCZNY RYSUNEK INFORMACYJNY NR 4 – DZIEDZICTWO KULTUROWE RYSUNEK INFORMACYJNY NR 5 – STRUKTURA WYSOKOŚCIOWA MIASTA Uwaga: możliwość wyszukiwania działek oraz adresów w projekcie Studium uwarunkowań […]

Czytaj więcej