Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. W. Kopisto w Rzeszowie

nr 326/2/2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. W. Kopisto w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. mjr W. Kopisto w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej