SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Państwu naszą stronę internetową. Stronę, która ma służyć przystępnemu informowaniu o naszej pracy tj. planowaniu przestrzennemu naszego miasta.
Startujemy w chwili „gorących prac” nad nową edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Chcemy aby od tej chwili mogli Państwo śledzić efekty naszej pracy, najważniejsze zadania, które nasz zespół projektowy aktualnie realizuje.

Zaczynamy naszą współpracę od poinformowania wszystkich zainteresowanych o cyklu spotkań, które zaplanowaliśmy na miesiąc październik i listopad bieżącego roku.
W czasie spotkań projektantów Studium z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami i innymi interesariuszami, będziemy mieli okazję wspólnie porozmawiać o przyjętych założeniach oraz proponowanych rozwiązaniach przestrzennych w skali całego miasta na najbliższe 30 lat.

Zapraszamy na naszą stronę, na której na bieżąco będziemy informować o przestrzeni miasta w dokumentach planistycznych i aktualnych pracach nad nową edycją Studium.