Sesja Rady Miasta Rzeszowa

Na najbliższą LVIII sesję Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30, Prezydent Miasta Rzeszowa wniósł do porządku obrad dwa projekty uchwał:

  1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i Kopisto w Rzeszowie.
  2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 325/1/2022 po północno-zachodniej stronie Ciepłowniczej w Rzeszowie.

Wszelkie aktualności związane z powyższymi uchwałami będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/23373-plany-w-toku.html oraz na stronie internetowej Biura w zakładce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie procedury pod adresem: https://brmr.erzeszow.pl/mpzp-status/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-w-trakcie-procedury/.