Rzeszowskie Forum Zieleni- spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”

2 listopada 2021 zapraszamy mieszkańców do udziału w otwartej dyskusji dotyczącej zieleni miejskiej.

W planie spotkania są tematy związane z formami zieleni miejskiej, krajobrazem miasta, adaptacją do zmian klimatu oraz retencją.

Dyskusja odbędzie się o godzinie 17:00 w Urban Lab, przy ul. 3 Maja 13.