Podsumowanie z tygodnia spotkań tematycznych w Urban Lab, organizowanych w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”

W dniach 25 – 29 października 2021 r. odbyły się dodatkowe, pozaustawowe konsultacje społeczne z mieszkańcami Rzeszowa w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Tematyka spotkań obejmowała pięć polityk zawartych w nowym studium: transport i komunikację, walory i jakość przestrzeni, środowisko i odporność na zmiany klimatu, mieszkańców i infrastrukturę społeczną oraz gospodarkę. Podczas dyżurów  specjaliści z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa udzielali informacji oraz przyjmowali sugestie i uwagi mieszkańców.

W konsultacjach wzięło udział ponad 50 osób. Oprócz interesariuszy dopytujących o przyszłość własnych działek i ich najbliższego otoczenia, przybyły osoby zainteresowane kierunkami rozwoju całego miasta oraz poszczególnych osiedli. W spotkaniach wzięli udział także przedstawiciele ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.