Obwieszczenie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa informuję, że ze względów organizacyjnych, zostało anulowane ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacje o dalszej procedurze projektu planu zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa
Barbara Pujdak
Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa