Zmiana Nr 70/21/2002 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. B. Śmiałego i ul. Książęcej

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

70/21/2002

Nr Uchwały

XI/113/2003

Data uchwalenia

8.07.2003 r.

Treść dokumentu

Zobacz