Zmiana nr 322/3/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

322/3/2021

Nr Uchwały

LXII/1317/2022

Data uchwalenia

26 kwietnia 2022 r.

Treść dokumentu

Zobacz