Zmiana Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

290/2/2017

Nr Uchwały

LVII/1323/2018

Data uchwalenia

27.03.2018 r.

Treść dokumentu

Zobacz