Zmiana Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część I ”Drabinianka – Zagrody – Południe” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

264/1/2015

Nr Uchwały

XXV/542/2016

Data uchwalenia

26.04.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz