Zmiana Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu „Nowe Miasto” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

231/17/2011

Nr Uchwały

XLVI/882/2013

Data uchwalenia

29.01.2013 r.

Treść dokumentu

Zobacz