Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów 3ZPz i 5KDD

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

209/21/2010

Nr Uchwały

XXXIV/664/2012

Data uchwalenia

19.06.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz