Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U,2U,3U,1U/P-3U/P,1U/ZP,2U/ZP,1KDL,2KDD I 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

209/21/2010

Nr Uchwały

XLVI/883/2013

Data uchwalenia

29.01.2013 r.

Treść dokumentu

Zobacz