Zmiana Nr 208/20/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

208/20/2010

Nr Uchwały

XVII/357/2011

Data uchwalenia

27.09.2011 r.

Treść dokumentu

Zobacz