Zmiana Nr 207/19/2010-I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie “Rzeszów – Dworzysko”

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

207/19/2010-I

Nr Uchwały

XXVI/563/2016

Data uchwalenia

17.05.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz