Zmiana Nr 203/15/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie”, przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

203/15/2010

Nr Uchwały

XXX/569/2012

Data uchwalenia

27.03.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz