Zmiana Nr 198/10/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ul. Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

198/10/2010

Nr Uchwały

XXXVIII/751/2012

Data uchwalenia

25.09.2012 r.

Treść dokumentu

Zobacz