Zmiana Nr 177/4/2009 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Książęcej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

177/4/2009

Nr Uchwały

III/49/2010

Data uchwalenia

28.12.2010 r.

Treść dokumentu

Zobacz