Zmiana Nr 174/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/99, obowiązującego przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

174/1/2009

Nr Uchwały

XIV/297/2011

Data uchwalenia

12.07.2011 r.

Treść dokumentu

Zobacz