Zmiana Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

149/4/2007

Nr Uchwały

XXIII/383/2007

Data uchwalenia

28.12.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz