Zmiana Nr 134/5/2006 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 27/9/2000 zespołu usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo – usługowej pomiędzy ulicami Wetlińską i Bieszczadzką

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

134/5/2006

Nr Uchwały

XIX/ 312/2007

Data uchwalenia

30.10.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz