Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Pogwizdów Nowy

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

1/99

Nr Uchwały

XII/83/99

Data uchwalenia

6.08.1999 r.

Treść dokumentu

Zobacz