Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 98/6/2005_A w rejonie ul. Kopisto w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

98/6/2005

Nr Uchwały

XX/349/2007

Data uchwalenia

27.11.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz