Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

90/20/2004

Nr Uchwały

LIII/868/2009

Data uchwalenia

31.03.2009 r.

Treść dokumentu

Zobacz