Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2/97 terenu na osiedlu Mieszka I w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

9/2/97

Nr Uchwały

LXXIII/43/98

Data uchwalenia

12.05.1998 r.

Treść dokumentu

Zobacz